Tumblelog by Soup.io
 • seemabhatia10
 • sb77
 • exitorange
 • teddybaer
 • harrison3001
 • Bomby
 • candlegoat
 • kleine
 • nicedexter
 • paoul
 • EllyKruemel
 • theKAIN
 • konnex
 • vx
 • wanto
 • aleKSandra
 • cysko
 • sober
 • Rollo
 • xann
 • tarfus
 • Advertime
 • LeJacques
 • creatixagency
 • amsterdam
 • clemke
 • malech
 • jensexhay
 • nurich
 • Merari
 • Melman
 • brandstaetter
 • moritz-stiepert
 • adnan
 • fpletz
 • sgu
 • datenwolf
 • Primus87
 • przemo
 • dotyk-dzwieku
 • ladnydigart
 • schuhe
 • 10strona
 • namietnosci
 • Tornerai
 • awsme
 • eyjolf
 • derwortfuehrer
 • Weks
 • unitedsoupsmusic
 • AnneOlivia
 • lavadeira
 • guyver
 • EmmaWilliams
 • najlepsza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017MARTIN, John (1789–1854)

The Deluge / Christ stilleth the Tempest
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

March 29 2017

pics/german/cookies.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viabrightbyte brightbyte
1199 ec7b 420

animatedamerican:

… brb making a playlist called Weird Songs From The Nineteen Hundreds

Reposted frombirchsoda birchsoda viabrightbyte brightbyte
1829 7c1c 420
Reposted fromKrebs Krebs viabrightbyte brightbyte
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabrightbyte brightbyte

March 28 2017

1250 a035 420
Reposted fromennomane ennomane viacuda cuda
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viasewkagold sewkagold
9942 cc93 420
Reposted fromMiziou Miziou viacuda cuda

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

2350 d87e
Reposted byHypothermiaOhSnappankamienmangoeUbikkaesekuchenwyimaginowana-iguanaweirdscenesinsidethegoldmineTodeswalza
4838 b0d0 420
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.

March 27 2017

March 26 2017

Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viaNothingIsTrue NothingIsTrue
0880 22c0 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaundonee undonee
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viairbjarbirb irbjarbirb
1646 2f87 420
9007 8298 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
3741 fc86 420
Reposted fromproddy proddy viamangoe mangoe
3473 682f 420
Reposted fromKrebs Krebs viaFreeminder23 Freeminder23

March 25 2017

4648 d1ce 420
Reposted fromidiod idiod viakarwowsky karwowsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl